Đã hoàn thành

Logo touch ups

Dự án này đã kết thúc thành công bởi mahamudrony với giá $30 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

Hello! I simply need my company logo coverted into different colors. The original colors are Green and Black. I would like the colors converted to: Red and Black Blue and Black Silver and Black The Logo on this artboard is the "IF" in green and black. Please send in 4000px for tshirt printing

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online