Đã đóng

Looking For A Talented Banner Designer

Dự án này đã nhận được 59 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $6 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Tổng đặt giá
59
Mô tả dự án

We are looking for a longterm full-time employee who will work with us for years. We need someone who is a Design expert and can make really good banners. Please make sure you are well trained in all of these aspects. Most importantly, we want someone who is great at communication, so if we send a message we want a reply within minutes, so don't apply unless you can fulfill all of these requirements. If this sounds like you contact us ASAP. Good Luck!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online