Đã đóng

Looking for a Magento Expert to hire to Customize Amasty plugin

Dự án này đã nhận được 49 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $287 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
49
Mô tả dự án

I am looking for a magento programmer that has experience using the Amasty Parts Finder plugin.

If you are not an expert with this plugin, I am not interested.

I am looking to customize this plugin.

Thanks!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online