Đã đóng

Looking for designer in creating NEGATIVE space Logo/typography

Dự án này đã nhận được 78 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $59 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $100 AUD
Tổng đặt giá
78
Mô tả dự án

READ BEFORE APPLY

I'm looking for a designer to help me create a...very minimalistic logo with use of negative space and with an animal or some sort of icon.

PLEASE DO NOT APPLY if you do not have examples of similar logos in your portfolio.

I will provide name to chosen designer.

Thanks!

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online