Looking for designer in creating NEGATIVE space Logo/typography

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $100 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 78

Mô Tả Dự Án

READ BEFORE APPLY

I'm looking for a designer to help me create a...very minimalistic logo with use of negative space and with an animal or some sort of icon.

PLEASE DO NOT APPLY if you do not have examples of similar logos in your portfolio.

I will provide name to chosen designer.

Thanks!

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online