Đã đóng

Looking for long-term designer

Dự án này đã nhận được 67 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $121 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
67
Mô tả dự án

Hi

I am looking for long-term designer with high quality.

I need designer who is very reliable and honest.

Tasks will be for mobile app dsign, web site design and logo design etc.

Please contact me if you can work with me in a long-term relationship.

I will ask designers to do a small test (logo design). And I will choose the best designer from the test results . and will start project with him immediately.

thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online