MacBook Pro 13" scale line drawing for laser cutting

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $10 - $30 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 20

Mô Tả Dự Án

I need a to scale .ai & .dxf line drawing of an Apple MacBook Pro 13" lid to be used to laser cut a sticker that will attached to the lid of the laptop.

Further work will be required on different laptop types and other general line drawings. If your work is good expect more work to come your way.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online