Đã đóng

Magento dev needed - 16/02/2017 11:27 EST

Dự án này đã nhận được 15 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $68 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

We are looking for a very experienced Magento dev who can help resolving an issue with Magento.

Since about 2 days, we are experiencing the following

Our entire url structure is missing .html - we already check the magento admin values , but they all seem fine.

Now all urls are without .html in the url. We would like all pages to have .html as it was being indexed by google.

Our url is [url removed, login to view]

We need a dev who can resolve this issue ASAP.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online