Đã hoàn thành

Make One HTML Page For My Website

Dự án này đã kết thúc thành công bởi webexpert0102 với giá $70 USD trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $25 USD
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
110
Mô tả dự án

▬ For this site [url removed, login to view] create an extra page like this [url removed, login to view]

▬ You will need to build it upon existing site

▬ I made mock using PowerPoint (No PSD), (I can give you all the elements)

▬ Needs to be fully responsive

▬ Can you do it today?

Thanks

*Start Proposal with "HTML expert"

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online