Đã đóng

Make an app (android, ios) can scan lable and barcode with a website to display

Dự án này đã nhận được 42 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₫38810278 VND.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₫16000000 - ₫35000000 VND
Tổng đặt giá
42
Mô tả dự án

I want an app and website like [url removed, login to view] with just a little modify.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online