Đã đóng

Make high quality version of logo (PSD)

Dự án này đã được trao cho igormzivkovic với giá $45 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
65
Mô tả dự án

We need two PSD (photoshop, vector format) files of the two logo's supplied with this project. You should redo the logo's in PSD format with the same colors.

To qualify: With your bid, send a PSD file with the upper half of [url removed, login to view] (see attachment) If we like the quality then we will award the project.

Do NOT bid without sending a sample. We will not award you the project without a sample PSD as requested above.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online