Make high quality version of logo (PSD)

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 65

Mô Tả Dự Án

We need two PSD (photoshop, vector format) files of the two logo's supplied with this project. You should redo the logo's in PSD format with the same colors.

To qualify: With your bid, send a PSD file with the upper half of [url removed, login to view] (see attachment) If we like the quality then we will award the project.

Do NOT bid without sending a sample. We will not award you the project without a sample PSD as requested above.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online