Đã đóng

Make some changes in my PHP files -- 2

Dự án này đã nhận được 25 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $26 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 CAD
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

Hello freelancers,

I want to make some changes to my PHP files which have taken from my wordpress site.

Apply if you can do my work and start now.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online