Đã đóng

Marketing campaign for [url removed, login to view]

Dự án này đã nhận được 14 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $164 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

The idea of the campaign related with ERIYADA, ERIYADA is a management electronic solution to manage processes of Board's and Committees.

As i described below in the mock up,

Header section ( Logo + Campaign title).

Body, contains description of the campaign provided with charts and some creative designs + Brief text description.

Footer, contains (Logo + Contact info).

And keep in mind

- Per every campaign i need 3 different suggested designs.

- You will send all the PSD files after complete every campaign.

- Change requests are free for every design 4 times if it is needed.

Some references:

More info about ERIYADA product: [url removed, login to view]

Bussiness solution URL : [url removed, login to view]

Product FB page: [url removed, login to view]

Please add your payment cost per all(4) marketing campaigns, and time that takes to complete all campaigns.

And don't hesitate to contact for any additional inquiry.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online