Đã hoàn thành

Medal and award design need, plus layout

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ITYPETech với giá $70 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

We need the following:

- Design of 4 similar medals, must be classy

- With the 4 plus 23 other medals (we will provide) layout into 3 rows of 7

- With the 4 plus 23 other medals (we will provide) layout into 3 rows overlapping

- You will be provided the 23 existing medal, plus the layout order

- See below for old examples we need to update

Files to be provided in transparent PNG, JPG and hi res PDF

Original design files to be provided.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online