Đã đóng

Membuat Logo usaha

Dự án này đã nhận được 20 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là Rp338278 IDR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
Rp100000 - Rp500000 IDR
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

saya ingin membuat desain logo usaha saya yaitu toko online ADA

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online