Đã đóng

Menu Design for Surf Village Restaurant $60

Dự án này đã được trao cho AndrewG81 với giá $60 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
33
Mô tả dự án

I'm helping a little restaurant get a proper menu designed up.

Attached is the menu.

Looking to have something that is fresh and can easily be printed on A4 pages.

First stage recreate the logo - $10

Second stage will be getting the menu design right - $30

Third stage will be confirmation of the menu items and updating the menu - $10

Final stage will be adding in the prices - $10

I have also attached a few pictures of the dishes on the menu for you to use in your design. They have been taken myself so no worries about copyright.

Thanks

Kyle

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online