Đã đóng

Migrate drupal website to wordpress

Dự án này đã nhận được 141 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €24 EUR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€18 - €36 EUR / hour
Tổng đặt giá
141
Mô tả dự án

We are looking for a partner in making WordPress websites for our customers, most of them want to migrate from another cms to WordPress without losing functionality or losing the template.

We have 2 projects going on which have to be done before the end of may.

Also we are looking for a partner that is an opencart specialist both the design and implementing (custom) plugins.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online