Đã hoàn thành

Migrate website (Server + Domain)

Dự án này đã kết thúc thành công bởi usuf001 với giá $30000 CLP trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15000 - $125000 CLP
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

I need to migrate my site from hosting and domain. I tried, but I had trouble migrating the database

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online