Đã đóng

Mobile responsive Online Store

Dự án này đã nhận được 83 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €286 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
83
Mô tả dự án

Build an online store with 300 products integrated payment gateway and description of the buisness and each [url removed, login to view] mobile responsive and Seo friendly site open to suggestions on cms of site.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online