Model Agency Girl

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 27

Mô Tả Dự Án

Hi

I'm looking for some programmer to create web site "modeling agency" with management panel in php based on your own settings of the site.

• simple and attractive website

• function searching girl by name and nationality etc ..

• site compatible for mobile

• form for apply for registration in website.

• Administration admin ADD girl and all contenute

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online