Đã đóng

Model Agency Girl

Dự án này đã nhận được 26 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $234 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

Hi

I'm looking for some programmer to create web site "modeling agency" with management panel in php based on your own settings of the site.

• simple and attractive website

• function searching girl by name and nationality etc ..

• site compatible for mobile

• form for apply for registration in website.

• Administration admin ADD girl and all contenute

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online