Đã đóng

Modelar directorio de centro comercial en 3d, formato svg

Dự án này đã được trao cho gianninagastaldo với giá $78 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
46
Mô tả dự án

Necesito pasar de 2d a 3d algunos directorios de un centro comercial, adjunto ejemplo de directorio, básicamente este es el acabado que necesito: [url removed, login to view]

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online