Đã đóng

Modify an Existing CakePHP Website

Dự án này đã nhận được 28 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $481 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

My current website needs updating and modification. [url removed, login to view]

Things to be fixed are:

-Existing graphics

-Content added that will be provided

-Services page and sub pages of Services page

-About page

Applicants will only be selected if responses to comments above are addressed.

Awarded bid will be only given to those who can provide some examples of what can be done.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online