Đóng

Modify Existing Logo

Dự án này đã nhận được 91 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $68 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
91
Mô tả dự án

We have existing logo but we want a new version created for our cloud services, hosted product line. We want to see at least 5 unique concepts to choose from and develop over 3 rounds of revisions.

We will provide PSD artwork for existing logo to be modified. We want PSD and AI files back for finished art.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online