Đã đóng

Modify Wordpress Theme

Dự án này đã nhận được 97 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $174 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
97
Mô tả dự án

I have a wordpress theme with woo commerce, appointment, calendars etc that uses visual composer. I am an html developer but do not use wordpress and have no experience with visual composer. I had someone start working on it and it is in bad repair.

I need the homepage fixed and all components set up per my spec document which I will supply. Basically setting up the pages and widgets as well as the store and I will add the content and products.

I will also need the person who works on this to show me where in visual composer I make changes to specific items. So the theme is in place just needs some fixes.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online