Còn mở

Modify some images

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $24 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $50 CAD
Tổng đặt giá
78
Mô tả dự án

Hi,

I am looking for a competent freelancer who can modify some images.

looking for a long term relationship.

Best reputation Lower bid wins

Regards

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online