Đã hoàn thành

More corrections to [url removed, login to view]

Dự án này đã kết thúc thành công bởi hasanjack với giá $60 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
35
Mô tả dự án

1- On the home page change Verify Video at the top in white letters AND above the video on the right to Meetup Safe Video

2- We are going to allow free testing for now………please cut off the pay pal for now and remove this statement from the Media Gallery page………… To upload more videos please Pay $1........this includes turning pay pal back on once testing is doen....

3- Please take this off of the home page - web site development: glenn nall

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online