Đã đóng

Multi Level Merchant and Multi User for online Quiz system

Dự án này đã được trao cho vishalavi29 với giá $2800 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
42
Mô tả dự án

Multi Level Merchant and Multi User for online Quiz system and can generate off line Quiz similator. Has Quiz system or Online exam experience will prior!

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online