Đã đóng

Multi vendor meal delivery location based website -- 2

Dự án này đã nhận được 216 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2066 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
216
Mô tả dự án

Hello!

im looking for both design and development of a meal delivery website

it is subscripted based & location based with user reviews and ratings

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online