Đã đóng

NEED FREELANCE Designer for our SCREEN PRINTING COMPANY

Dự án này đã nhận được 42 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $19 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 USD / hour
Tổng đặt giá
42
Mô tả dự án

NEED FREELANCE Designer for our SCREEN PRINTING COMPANY.

FREELANCERS WILL GET WORK FROM US PER OUR WORKFLOW.

IF THIS WORKS OUT, THE WORK WILL BE REGULAR.

YOU MAY GO TO OUR WEBSITE, SEE SOCIAL ICONS, FOR EXAMPLES OF OUR WORK (WHAT KIND OF DESIGN WORK IS EXPECTED). THANK YOU.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online