Đã đóng

Necesito un nuevo sitio web

Dự án này vừa được trao cho stevenyeisler với giá $1666 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

Necesito un nuevo sitio web Otra o no estoy seguro Sitio web personal Hola, soy Paula una chica con actitud positiva

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online