Đã hoàn thành

Need Locations View to Calculate User Locations When Viewing or Posting

Dự án này đã kết thúc thành công bởi manishbandawal97 với giá $55 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

I need some changes to an existing website. I need location view option in website setup to calculate user country or state when viewing or on check out so you don't have to scroll through all options to pick your location.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online