Còn mở

Need A Online Currency Exchange Website.

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹11029 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

I need a new website. I need you to design and build a website for my small business.

It should Be Small And User Should Be Able To make Order more Discussion will be made with The selected candidates

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online