Đã đóng

Need PHP & WordPress Web Developer Urgently

Dự án này đã nhận được 139 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €554 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
139
Mô tả dự án

We are looking for an Expert PHP Developer to help us build a new website. Applicant Must Have Knowledge Of CakePHP as we want the website to build in this framework. The Design of landing page is live @ [url removed, login to view] More Details Will is Shared To Selected Freelancers.

Do BID ONLY After Check The Landing Page For Feature & Functionality Need To Be. Added. Also Mentions "PHP Expert" In your Proposals

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online