Đã đóng

Need a PHP and Wordpress Expert to Finish Up Some Left Features 2

Dự án này đã nhận được 70 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $ USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$8 - $15 USD / hour
Tổng đặt giá
70
Mô tả dự án

Hi,

We have 5 issues in our site, we need someone who can fix those issues asap. We have our own wordpress template build in php.

To get hired;

You need to be an expert in PHP and wordpress development.

What it for you;

After fixing the 5 issues, we will hire you for part time basis for our company and after few months we will consider for a permanent position.

Please attach your resume or send a portfolio

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online