Còn mở

Need Talented Illustrator/Vector designer to create a funny illustration from a photo in vector format.

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $128 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
73
Mô tả dự án

Hello all!

We are looking for a talented artist or illustrator who can help take our photos and re-make then in vector/svg format along with some added features and funny styles/elements/facial expressions etc.

If you are creative and well skilled in illustration and vectors this could be the project for you. Please message us for more details and also please leave examples of portfolio items.

Thank you!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online