Đã đóng

Need Web / App Designer for Longterm

Dự án này đã nhận được 46 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $182 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
46
Mô tả dự án

Need only expert web / app designer. I will pay $20 / web page / app screen. I need someone for long term. I have so much work you will have atleast 50 pages / screens to do every month. It will only go up. Only bid if your a professional designer, with good UI/UX knowledge. I will give you website idea / pages. And you will need to start design based on that

NO TEAMS apply. Only individual freelancers

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online