Đã đóng

Need to do a "Whole Sale" landing page for my website

Dự án này đã được trao cho lassoarts với giá $147 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
72
Mô tả dự án

Purpose is to clients/shop owners that want to purchase my stocks for their shop have a brief understanding and right away increasing chances of them to shoot me an email.

I want this to be heavy images, nice, professional and fresh to look at and a form to fill in as well as be CREATIVE and point toward Nature

I have a few more tasks later if you do this job 120%

Give me your best bid, limited budget !

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online