Need to add a conditional logic service cost estimator

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 11

Mô Tả Dự Án

Need to build a form like the service cost estimator found in Example page - Service Cost Estimator of [url removed, login to view]

There will be a link to pdf form and form attachment. Payment will be Paypal, Skrill, Visa Card via Skrill and offline transfer. My site already has paypal so only need to activate it. You will need integrate skrill payment and bank details.

There will be about 2000 items to be added. All will be on excel files so only need to upload.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online