Đã đóng

Need to convert Logo's into Copyfree - Patent free

Dự án này đã nhận được 77 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $59 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
77
Mô tả dự án

Hi,

I have 14 logos that are currently copyrighted.

I need this to be changed or edited in a way to make them copy right FREE.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online