Đã đóng

Need a digital store to sell ebooks

Dự án này đã nhận được 23 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $261 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

** Important please read until the end before application **

I have 7 ebooks that I want to sell.. It is in the wedding niche.

I would like a website sales page setup that sells these products...

I would like to list it also on Jvzoo and clickbank so would like someone who has expereince in this

QUESTION : Have you expereince in creating sales pages for digital products... And promoted on Clickbank or JvZoo

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online