Need a digital store to sell ebooks

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $30 - $250 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 23

Mô Tả Dự Án

** Important please read until the end before application **

I have 7 ebooks that I want to sell.. It is in the wedding niche.

I would like a website sales page setup that sells these products...

I would like to list it also on Jvzoo and clickbank so would like someone who has expereince in this

QUESTION : Have you expereince in creating sales pages for digital products... And promoted on Clickbank or JvZoo

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online