Need homepage mockup today

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 16

Mô Tả Dự Án

hello, i need someone to design a mockup of my web homepage. i need this today.

my budget is 15$. don't bid more then 15$. one more thing payment is conformed don't worry about payment. i will give you payment but first you have to show me your talent you have to create design with you watermark and show me. if i like your work then i will create milestone and give you 5 star rating. and only serious designers bid on my project . time waster go far.

happy biding.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online