Đã đóng

Need letterhead design

Dự án này đã nhận được 41 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $24 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
41
Mô tả dự án

I need a new letterhead design. I have an example of the actual design, and I would need something with more or less the same information but that looks professional.

I can provide logos in .ai or .jpg format.

I would need the winner to send me the result in a WORD format, ready to use, and also original files in editable mode, preferably in Illustrator or Photoshop.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online