Need letterhead design

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 41

Mô Tả Dự Án

I need a new letterhead design. I have an example of the actual design, and I would need something with more or less the same information but that looks professional.

I can provide logos in .ai or .jpg format.

I would need the winner to send me the result in a WORD format, ready to use, and also original files in editable mode, preferably in Illustrator or Photoshop.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online