Đã hoàn thành

Need a same book jacket Design.

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Conepoint với giá $15 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

Need some book jacket quickly. You can design your sample. Use the wordings from the one attached, but change the name to OLUWAFIREBAMI BABALOLA (as the author). Everything still the same. You don't have to use the mic note watermark.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online