Đã đóng

Need 2 t shirt design for mothers day

Dự án này đã nhận được 33 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $38 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 USD
Tổng đặt giá
33
Mô tả dự án

I need a designer who can design for me for international mothers day. have to be unique quote and unique design . if u can do it then please send me a design sample. i wanna check it. after check i will hire. for 2 design 30 usd fixed budget .

thanks

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online