Đã hoàn thành

New Brand Identity (logo, web and others) WP

Dự án này đã kết thúc thành công bởi webqueue với giá $300 USD trong 5 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Đã hoàn thành trong
5 ngày
Tổng đặt giá
85
Mô tả dự án

We provide research, removal and reporting of pirated product, counterfeits and copyright infringement to the music industry, film industry, book publishers, software companies and other trademark or copyright holders.

We specialize in alternative dispute resolution in a discreet and low profile manner, and we are proud of the reputation we have achieved for providing high quality services on a cost-efficient basis.

We need a very simple website it does not matter if it’s WordPress we just need a nice logo and few pages where we can write about our services what we can do for our clients, like Home, About, Contact, Our Service etc.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online