New Business LOGO required

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 CAD
 • Tổng Lượt Chào Giá 40

Mô Tả Dự Án

I am a Canine Massage Therapist and will be opening my

clinic in few weeks... (it's a FRENCH business)

I am looking for a great LOGO DESIGNER to help me! I have a very good idea of what

I want so just need your skills to make it happen

I have attached a doc. to show a drawing of something very similar that I would like. (my friend buss. farm logo)

**3 words to be use [ CHANTAL, MASSAGE, CANIN]

***and a "dog relate" pic. will be required.

****I am picky on the font design so I really want the same as drawing.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online