Đã đóng

New .Net Project

Dự án này đã được trao cho amusto với giá $4210 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
85
Mô tả dự án

PLEASE READ THE REQUIREMENTS. Your bid will be what I expect to pay for the project NOT an amount to win you the project and then increase the fee. Yes that has happened to me on this site.

All website requirements should be able to be performed on smart phone, tablets and desktop computers.

Prefer it be written in C# and not VB. Project will be paid in 3 phase 1/3 of agreed upon bid for each phase.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online