New .Net Project

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $1500 - $3000 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 86

Mô Tả Dự Án

PLEASE READ THE REQUIREMENTS. Your bid will be what I expect to pay for the project NOT an amount to win you the project and then increase the fee. Yes that has happened to me on this site.

All website requirements should be able to be performed on smart phone, tablets and desktop computers.

Prefer it be written in C# and not VB. Project will be paid in 3 phase 1/3 of agreed upon bid for each phase.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online