Còn mở

New basic website

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $393 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Tổng đặt giá
131
Mô tả dự án

Looking for a freelancer to build a basic responsive website for a IT services startup. Will require some assistance with content and sourcing stock images. I would prefer a WordPress site that I can manage myself in future and am happy for it to be built from a suitable template.

Site requirements:

- Responsive/multi platform friendly

- About us, Services, and Contact pages

- Scalable for future pages and modules

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online