Đã hoàn thành

New supplement label for whey protein powder

Dự án này đã kết thúc thành công bởi chubbycreations với giá $30 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
33
Mô tả dự án

I neeed to developer an new concept label for one product like a powder of whey protein to print in industrial grafic with my specifications. I need someone with experience in developer supplement labels.

I send some examples like i meaning to make.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online