Đã đóng

One page website

Dự án này đã được trao cho erkhushisoni14 với giá $24 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
59
Mô tả dự án

I need a new website. I need you to design and build it.

Super simple one page website to showcase property for lease.

I'll provide all the pictures, floor plans, about section, and contact info.

You organize it into a beautiful functioning website.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online