Đã đóng

Online Backgammon platform

Dự án này đã nhận được 61 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €2562 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€1500 - €3000 EUR
Tổng đặt giá
61
Mô tả dự án

Require both front-end and back-end platform for an online backgammon game. The game requires:

- randomizer for the dice system

- High end graphics

- online ELO rating system

- Profile Security System (Financial Data)

- Profile Setup + profile view

- Reward system for wins (trophy system with free chips)

- Gaming Chips system (as known in casino)

- payment system to buy chips (credit cards, paypal, paysafe, etc.)

- head to head gameplay + tournament gameplay

- Chat function.

- Server choice screen (what table the customer is going to play on at what stakes)

- VIP ranking system with 8 ranks (the more paid, the higher the rank)

- CMS System

Our Logo already exists

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online